ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

arrow 01/04/2563 14:20:40 ::

ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

โรงเรือน1.jpg (1.48 MB)