ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย

arrow 01/04/2563 14:19:54 ::

ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย

ป้าย1.jpg (44 KB)