ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

arrow 27/05/2564 11:49:00 ::

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

download ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1

download ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2

download ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3

download ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4

download ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1

download ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2

download ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3

download ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4

download ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1

download ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2